El BIM (Building Information Modeling) es caracteritza pel treball col·laboratiu entre tots els agents del procés constructiu.
...
ObjectiuRendibilitzar les aplicacions que ofereix el programari per a la programació, el seguiment i el control de projectes de constr...
ObjectiuDonar a conèixer la metodologia BIM per a la preparació de les oposicions a tècnic mig de l’Ajuntament de Barcelona.Progr...
Objectiu
Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin conèixer les eines de Presto 2018, en els àmbits del pressupost ...
ObjectiuAprendre a definir i fer el seguiment dels principals paràmetres per a la validació d'una proposta d'obra. Prog...
ObjectiuAprendre a fer la planificació, i intercanviar informació i fitxers amb altres programes informàtics.
 ProgramaIntrod...
ObjectiuEntendre com s’estructura un model BIM per a l’extracció d’amidaments i com es prepara la informació mètrica i la seva gestió....
Objectiu
Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin conèixer les eines de Presto 2018, en els àmbits del pressupost ...
ObjectiuAprendre a fer servir funcions d’excel avançades que ens permetin crear fulls de càlcul més complets i amb més possibilitats.A...
ObjectiuRendibilitzar les aplicacions que ofereix el programari per a la programació, el seguiment i el control de projectes de constr...
El BIM (Building Information Modeling) es caracteritza pel treball col·laboratiu entre tots els agents del procés constructiu.
...
ObjectiuAdquirir els coneixements i la pràctica per realitzar macros amb Excel ProgramaLes macros al Microsoft ExcelFuncionalitat...
ObjectiusIntroduir-se en el disseny BIM (Building Information Modeling)
Realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb...
ObjectiusIntroduir-se en el disseny BIM (Building Information Modeling)
Realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb...
ObjectiusIntroduir-se en el disseny BIM (Building Information Modeling)
Realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb...
El BIM (Building Information Modeling) es caracteritza pel treball col·laboratiu entre tots els agents del procés constructiu.
...
Objectius Introduir-se en el disseny BIM (Building Information Modeling) Realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb el ...
Presentació El BIM (Building Information Modeling) es caracteritza pel treball col·laboratiu entre tots els agents del procés constructiu. ...