Informàtica i TIC

Taules dinàmiques amb Excel - T92501

Taules dinàmiques amb Excel - T92502

Pla Formatiu Building Information Modeling (BIM) - T926...

Taules dinàmiques amb Excel - T92503

Gestió professional de Linkedin (Videoconferència) - T3...

Postgrau BIM Manager-T50116

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Re...

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Me...

Disseny 3D amb Sketchup (Videoconferència) - T32207

Macros amb Excel (Videoconferència) - T24123

Taules dinàmiques amb Excel (Videoconferència) - T22704

Presto I. Amidaments , pressupostos i certificacions - ...

Pressupostos i seguiment econòmic d'obres amb TCQ2000 -...

Pressupostos i seguiment econòmic d'obres amb TCQ2000 -...

Gestió professional de les xarxes socials (Videoconferè...

Curs bàsic de GIS I georeferenciació amb QGIS - T27103

Macros amb Excel (Videoconferència) - T24122

Presto I. Amidaments , pressupostos i certificacions - ...

Postgrau BIM Manager-T50115

Presto I. Amidaments , pressupostos i certificacions - ...