ObjectiuAdquirir els coneixements i la pràctica per realitzar macros amb Excel ProgramaLes macros al Microsoft ExcelFuncionalitat...
ObjectiuAdquirir coneixements per ser eficients i autònoms en l’ús més òptim i profesional de les xarxes socials.Descobrir el potencial d...
ObjectiuDescobrir el potencial de les plataformes socials i les eines d’ús professional que les complementen. ProgramaTransformac...
ObjectiusConèixer el programa QGIS i descobrir com ens pot ajudar en la georeferenciació de parcel.les i en la gestió territorialProgr...
ObjectiuAdquirir coneixements per ser eficients i autònoms en l’ús més òptim i profesional de les xarxes socials.Descobrir el potencia...
ObjectiuDescobrir el potencial de les plataformes socials i les eines d’ús professional que les complementen.Augmentar el potencial de...
ObjectiuAdquirir coneixements sobre el BIM Conèixer les eines BIM existents i els seus usos.Programa
Què és BIM? Què no é...
ObjectiuAdquirir els coneixements i la pràctica per realitzar macros amb Excel ProgramaLes macros al Microsoft ExcelFuncionalitat...
ObjectiusIntroduir-se en el disseny BIM (Building Information Modeling)
Realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb...
ObjectiuAdquirir els coneixements del programa QGIS per conèixer les possibilitats que ofereix en la gestió del territori i en la geor...
El BIM (Building Information Modeling) es caracteritza pel treball col·laboratiu entre tots els agents del procés constructiu.
...
ObjectiuRendibilitzar les aplicacions que ofereix el programari per a la programació, el seguiment i el control de projectes de constr...
ObjectiuDonar a conèixer la metodologia BIM per a la preparació de les oposicions a tècnic mig de l’Ajuntament de Barcelona.Progr...
Objectiu
Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin conèixer les eines de Presto 2018, en els àmbits del pressupost ...
ObjectiuAprendre a definir i fer el seguiment dels principals paràmetres per a la validació d'una proposta d'obra. Prog...
ObjectiuAprendre a fer la planificació, i intercanviar informació i fitxers amb altres programes informàtics.
 ProgramaIntrod...
ObjectiuEntendre com s’estructura un model BIM per a l’extracció d’amidaments i com es prepara la informació mètrica i la seva gestió....
Objectiu
Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin conèixer les eines de Presto 2018, en els àmbits del pressupost ...
ObjectiuAprendre a fer servir funcions d’excel avançades que ens permetin crear fulls de càlcul més complets i amb més possibilitats.A...
ObjectiuRendibilitzar les aplicacions que ofereix el programari per a la programació, el seguiment i el control de projectes de constr...