Informàtica i TIC

Planificació i control de projectes amb Microsoft Proje...

Presto I. Amidaments , pressupostos i certificacions - ...

Disseny 3D amb Sketchup (Videoconferència) - T32210

Postgrau BIM Manager-T50118

Disseny 3D amb Sketchup (Videoconferència) - T32209

Presto I. Amidaments , pressupostos i certificacions - ...

Pressupostos i seguiment econòmic d'obres amb TCQ2000 -...

Taules dinàmiques am Excel (Videoconferència) - T22705

Per: Àngel Muñoz Peña

Macros amb Excel (Videoconferència) - T24124

Per: Àngel Muñoz Peña

Postgrau BIM Manager-T50117

Taules dinàmiques amb Excel - T92503

Pla Formatiu Building Information Modeling (BIM) - T926...

Taules dinàmiques amb Excel - T92502

Taules dinàmiques amb Excel - T92501

Gestió professional de Linkedin (Videoconferència) - T3...

Postgrau BIM Manager-T50116

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Re...

Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Me...

Disseny 3D amb Sketchup (Videoconferència) - T32207

Macros amb Excel (Videoconferència) - T24123