ObjectiuAdquirir els coneixements i la pràctica per realitzar macros amb Excel ProgramaLes macros al Microsoft ExcelFuncionalitat i ...
ObjectiuAdquirir els coneixements i la pràctica per realitzar macros amb Excel ProgramaLes macros al Microsoft ExcelFuncionalitat i ...
Objectiu
Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin conèixer les eines de Presto 2018, en els àmbits del pressupost ...
Objectiu
Dominar les aplicacions del programa. Aprendre a fer la planificació, i intercanviar informació i fitxers amb ...
ObjectiuAprendre a fer la planificació, i intercanviar informació i fitxers amb altres programes informàtics.
 ProgramaIntroducc...
ObjectiuAdquirir coneixements per ser eficients i autònoms en l’ús més òptim i profesional de les xarxes socials.Descobrir el potencia...
ObjectiuAdquirir els coneixements del programa QGIS per conèixer les possibilitats que ofereix en la gestió del territori i en la georefe...
ObjectiuAdquirir els coneixements i la pràctica per realitzar macros amb Excel ProgramaLes macros al Microsoft ExcelFuncionalitat i ...
Objectiu
Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin conèixer les eines de Presto 2018, en els àmbits del pressupost i l...
El BIM (Building Information Modeling) es caracteritza pel treball col·laboratiu entre tots els agents del procés constructiu.
...
Objectiu
Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin conèixer les eines de Presto 2018, en els àmbits del pressupost ...
ObjectiuAdquirir els coneixements i la pràctica per realitzar macros amb Excel ProgramaLes macros al Microsoft ExcelFuncionalitat i ...
ObjectiuAdquirir coneixements sobre el BIM Conèixer les eines BIM existents i els seus usos.Programa
Què és BIM? Què no és B...
ObjectiuAdquirir els coneixements i la pràctica per realitzar macros amb Excel ProgramaLes macros al Microsoft ExcelFuncionalitat i ...
El BIM (Building Information Modeling) es caracteritza pel treball col·laboratiu entre tots els agents del procés constructiu.
...
ObjectiuAdquirir els coneixements i la pràctica per realitzar macros amb Excel ProgramaLes macros al Microsoft ExcelFuncionalitat i ...
ObjectiusConèixer el programa QGIS i descobrir com ens pot ajudar en la georeferenciació de parcel.les i en la gestió territorialPrograma...
ObjectiuAdquirir els coneixements i la pràctica per realitzar macros amb Excel ProgramaLes macros al Microsoft ExcelFuncionalitat i ...
Objectius Conèixer les APP’s que ens poden ajudar a realitzar les tasques del tècnic. Programa     ...
ObjectiuAdquirir els coneixements i la pràctica per realitzar macros amb Excel ProgramaLes macros al Microsoft ExcelFuncionalitat...