Curs per obtenir la certificació tècnica de nivell avançat en prevenció i seguretat en cas d'incendi (S16001)

El Programa curs per a obtenir la Certificació tècnica de nivell Avançat en Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi va adreçat al personal tècnic que vulgui adquirir una visió profunda de tots els sistemes, equips i mesures tècniques de prevenció i seguretat en cas d’incendi als edificis, d'acord amb les exigències reglamentàries corresponents.

A qui va dirigit :  Personal tècnic que treballa en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o altres administracions públiques responsables o participants en la tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats. També personal tècnic redactor i/o director d'execució de projectes tècnics en matèria de prevenció d'incendis.


Requisit:
  L’alumne ha de presentar el certificat tècnic de nivell bàsic de prevenció i seguretat en cas d'incendi, expedit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Objectiu

Proporcionar una visió profunda de tots els sistemes, equips i mesures tècniques de prevenció i seguretat en cas d’incendi als edificis, d'acord amb les exigències reglamentàries corresponents, per tal de formar personal tècnic especialitzat en aquest camp.