Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Contaminació acústica - R22201

Objectiu

Donar a conèixer la matèria Contaminació acústica per preparar les oposicions a l'Ajuntament de Barcelona.

Programa

  1. Contaminació acústica.