Aquesta Formació de Taules Dinàmiques amb Excel s'ha preparat per a l'empresa Rècop

Objectius

  • Aprendre a crear i personalitzar taules dinàmiques per resumir grans conjunts de dades.
  • Creació d'un Dashboard o Quadre de comandament.

    Durada

    12 hores

    Calendari

    Dimarts, 21 i 28 de setembre i 5 i 19 d'octubre de 2021, de 16 a 19 h