Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Tancaments - R21901

Objectiu

Donar a conèixer la matèria de Patologies de tancaments de les edificacions, façanes i cobertes per preparar les oposicions a l'Ajuntament de Barcelona.

Programa

  1. Patologies dels elements de tancament de les edificacions, cobertes i façanes: Classificació, metodologia i  mètodes de reparació