Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Accessibilitat - R21302

Objectiu

  • Donar a conèixer la matèria d'accessibilitat  per a la preparació de les oposicions a tècnic mig de l’Ajuntament de Barcelona.

Programa

  1. La supressió de barreres arquitectòniques. La llei d’accessibilitat, condicions per a l’edificació i els espais públics.