Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Patologies estructurals - R21801

Objectiu

Donar a conèixer la matèria de Patologies estructurals per preparar les oposicions a l'Ajuntament de Barcelona.

Programa

  1. Patologies de les estructures de suport de les edificacions: Classificació, metodologia i mètodes de reparació.