Preparació oposició Ajuntament de Barcelona. Matèria Patrimoni històric-artístic - R21701

Objectiu

Donar a conèixer la matèria de Patrimoni històric-artístic per preparar les oposicions a l'Ajuntament de Barcelona.

Programa

  1. La intervenció en el patrimoni històric-artístic: regulació legal
  2. Els plans de protecció del patrimoni històric
  3. El catàleg del patrimoni històric-artístic