Sessió consultes per examen :Certificació tècnica de nivell bàsic en prevenció i seguretat en cas d'incendis