Implantació d'ascensors en edificis existents

Objectiu

  • Aquest curs té com objectiu donar les directrius principals per a realitzar un correcte disseny d’implantació d’ascensors, així com cumplir amb la normativa vigent, referent a ús, accessibilitat, incendis i instal·lacions.

Programa

  1. Implantació de l’ascensor. Disseny d’implantació d’ascensors. Descripció general de les diferents possibilitats d’implantació d’ascensor, tenint en compte la seva possible ubicació.
  2. La normativa vigent: ús, accessibilitat, incendis.
  3. L’execució d’implantació d’ascensors. Els materials utilitzats.
  4. Fitxes de càlcul. Les fitxes detallaran el dimensionat de l’estructura, els materials i els amidaments d’aquests.
  5. Els detalls constructius. Anàlisi dels possibles detalls constructius necessaris per a la seva correcte col·locació.
  6. Exemple final. Exemple real de la implantació d’un ascensors en un cas real. Observació del procés del projecte i execució.
  7. Exercici de treball en comú. Explicació de l’aplicació dels exemples i exercicis a treballar durant el Taller.
  8. Discussió de la problemàtica d’implantació d’ascensors en edificis existents
 Tornar a la pàgina principal