Objectiu

  • Adquirir coneixements sobre el BIM 
  • Conèixer les eines BIM existents i els seus usos.

Programa

  1. Què és BIM? Què no és BIM?
  2. El treball col·laboratiu.
  3. Avantatges i millores que aporta el BIM en les tasques dels tècnics.
  4. Com fer servir eines BIM. Exemples.
  5. Amidaments.
  6. El BEP.