ITE: la prediagnosi de façanes, mitgeres i patis (Videoconferència) - R15749

OBJECTIUS

 Aquest curs té com objectiu donar les directrius per realitzar la prediagnosi  de façanes, mitgeres i patis i poder així preparar l’informe de la inspecció tècnica.
 
Posarem en comú els aspectes a tenir en compte a la inspecció preliminar de l’edifici per a l’obtenció de dades (mitjançant l’observació, la presa de fotografies, les consultes a propietaris/usuaris...), i per preparar les fitxes de deficiències, avaluar el grau de risc i poder redactar l’informe corresponent.

Es treballaran pautes per dur a terme la descripció, detecció i avaluació de deficiències dels tancaments verticals exteriors.

 

PROGRAMA

  1. Identificació dels tancaments verticals exteriors.
  2. Associació de lesions als tancaments verticals exteriors.
  3. Qualificació de les lesions.
  4. Avaluació de l'estat general de l'edifici en funció de les lesions dels tancaments verticals exteriors.
  5. Solucions constructives per a una façana eficient: patologies energètiques, la façana ventilada en rehabilitació, eficiència energètica, solucions constructives, valor afegit al propietari, presentació de casos pràctics.