Llicències d'activitat (llicències ambiental ) - VIDEOCONFERÈNCIA- R17129

Objectius

  • Conèixer la normativa d'aplicació i els conceptes bàsics relacionats amb els expedients d'activitats.
  • Conèixer el procés i tràmits necessaris per a la posada en funcionament d'un local terciari.


Programa

 1. Atribucions.
 2. Normativa Mediambiental d'aplicació en la tramitació de projectes d’activitat.
 3. Criteris generals per a la confecció del projecte d’activitat.
 4. Tramitació i gestió d’expedients.
 5. Normativa d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
 6. Normativa de protecció contra incendis.
 7. Normativa medi ambiental (extracció de fums i acústica).
 8. Casos pràctics:
  Activitats en locals comercials. Nova implantació i modificació. 
  Activitats en locals d’ús administratiu. Nova implantació i modificació. 
  Activitats en bars, restaurants,... Nova implantació i modificació.
  Activitats en garatges o aparcaments. Nova implantació i modificació. 
  Activitats innòcues. Nova implantació i modificació.

 Tornar a la pàgina principal