El llibre de l'edific - R21004

Objectius

    • Adquirir els coneixements teòrics i pràctics que permetin redactar i formalitzar els diferents models de llibre de l’edifici amb total seguretat, mitjançant la utilització de l’eina informàtica LEweb del CAATEEB.

Programa

1.  Introducció 
     - Que és el Llibre de l’edifici? 
     - Finalitat del Llibre de l‘edifici
     - Ordenament i règim legal
      - Obligacions
      - Pressupost i encàrrec


 2. El Llibre de l’edifici
     - Tipus de Llibre de l’edifici
     - Contingut
     - Parts i estructura 
     - Documentació

 
3. El llibre de l’edifici web. 
    - Cas pràctic.


Professorat


Jordi Marrot.
Arquitecte tècnic i graduat en ciències i tecnologia de l’edificació. Responsable de la unitat de rehabilitació i medi ambient del CAATEEB. Consultor tècnic d’edificació certificat amb la categoria excel·lent per ACP.


 Tornar a la pàgina principal