Càlculs senzills d'estructura per a obra de rehabilitació - R17225

Objectius

   • Aprendre mètodes de càlcul senzills per aplicar en obres de rehabilitació.
   • Es facilitarà als alumnes un conjunt d’eines elementals, tipus fitxes de càlcul, que li ajudaran a desenvolupar una metodologia estructural.
   • Aprendre mètodes de càlcul senzills per aplicar en obres de rehabilitació.

Programa


 1. Conceptes bàsics estructurals: elecció dels sistemes principals.
  • Història de la construcció i les estructures.
  • Decisió del tipus d’elements estructurals.
  • Normatives estatals d’aplicació: CTE, EHE-08 i EAE.
 2. El descens de càrregues
  • Descens de càrregues: càlcul a aplicar segons la normativa vigent.
  • Comprovació de les estructures de murs portants a compressió.
  • Exemple pràctic de descens de càrregues en murs portants
 3. Càlcul i comprovació d’estructures metàl·liques
  • Bigues i pilars d’acer. Fitxes de càlcul d’elements
  • Exemple pràctic de càlcul d’estintolaments
  • Reforç d’estructures metàl·liques
  • Exemple pràctic de reforços metàl·lics
 4. Càlcul i comprovació d’estructures de fusta
  • Conceptes generals del funcionament estructural de les estructures de fusta
  • Càlcul d’estructures de bigues de fusta. Fitxes de càlcul d’elements
  • Reforços en bigues de fusta. Fitxes de càlcul d’elements
  • Exemples pràctics: substitució funcional de fusta i acer en estructures de fusta
 5. Càlcul i comprovació de sostres
  • Sostres: càlcul de forjats senzills de formigó forjat
 6. La fonamentació
  • Càlcul de fonamentacions: Sabates. Fitxes de càlcul d’elements
  • La consolidació de fonaments
 Tornar a la pàgina principal