Objectiu

  • Rendibilitzar les aplicacions que ofereix el programari per a la programació, el seguiment i el control de projectes de construcció, i per a la gestió del temps i els recursos.

 Programa

  1. Calendari de projectes
  2. Definició i edició de tasques
  3. Relació entre tasques. Camí crític
  4. Definició i assignació de recursos
  5. Costos del projecte
  6. Visualització i impressió del projecte