Objectiu

  • Donar a conèixer la matèria Facility Management per a la preparació de les oposicions a tècnic mig de l’Ajuntament de Barcelona.

Programa

  1. El Facility Management (FM): fases on intervé i funcions associades