Objectiu

Donar a conèixer la matèria d'Enllumenat públic per preparar les oposicions a l'Ajuntament de Barcelona.

Programa

  1. Instal·lacions d’enllumenat públic. Consideracions generals sobre els sistemes d’enllumenat i nivell d’il·luminació segons l’espai públic. Normativa vigent relativa a l’estalvi energètic i contaminació lumínica.