Estructura i geotècnia

Preparació oposició Generalitat de Catalunya. Matèria C...