Estructura i geotècnia

El nou Codi Estructural (RD470/2021) - N91402

El nou Codi Estructural (RD470/2021) - N91401

Preparació oposició Generalitat de Catalunya. Matèria C...