Glosario


Glosario

Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

V

Vallat

Barrera o altre obstacle, sigui de pals, sigui de posts, de canyissada, etc.; per a tancar o impedir el pas en una obra.


Veranda

Galeria o pòrtic allargat amb una barana de ferro, de fusta o balustrada, adherit a l'exterior d'una casa.


Verdet

Carbonat bàsic de coure, de color verd, tòxic, que es forma a la superfície dels objectes de coure, bronze o llautó.


Verga

Barra prima de metall. / Ferrro rodó, de 6 fins a 20 mm. de diàmetre, que s'empra per a les armadures de formigó armat.


Vestuari

Lloc destinat a guardar els vestits d'una comunitat, dels obrers d'una fàbrica, els abrics dels espectadors d'un teatre, etc.


Voltam

Conjunt de voltes. Obra en forma de volta.