Glosario


Glosario

Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

T

Talaiot

Construcció megalítica de planta circular o quadrangular i semblant a una torre de poca altura, que apareix en gran nombre a Mallorca i Menorca i ha estat considerada com a antiga  habitació, monument funerari o torre de defensa.


Tallamar

Obra de fàbrica de forma angular o corbada, que s'afegeix als pilars d'un pont damunt un riu, perquè talli el corrent de l'aigua i la distribueixi a cada costat dels pilars.


Taparot

Obstrucció d'un conducte; cosa que embussa una cantonada.


Taulat

Trespol fet de posts sostingudes per suports a certa altura del terra


Tegell o Tigell

Cadascuna de les peces de fusta curtes que, en una teulada, es col·loquen  de biga a biga, en sentit perpendicular a aquestes, i serveixen per a sostenir les teules.


Tènia

Filetó superior de l'arquitrau dòric, damunt el qual descansen els triglifs.


Tensor

Mecanisme compost per una peça de ferro amb els extrems tubulars roscats interiorment, un a la dreta i l'altre a l'esquerra, que fa de femella a dos perns, i que, col·locat en l'empalmament d'un cable d'acer o d'un tirant, serveix per a posar-lo tens.


Teodolit

Instrument topogràfic de precisió, proveït d'una ullera giratòria, que serveix per a mesurar angles en projecció vertical i horitzontal.


Termini

Terme o temps assenyalat per a fer una obra, per al venciment d'una obligació. / Cadascun dels pagaments convinguts a temps fixat, fins a completar el valor total d'una obra o d'una altra cosa.


Torelló

Metxa de fusta, especialment la que es posa a les juntures importants d'un moble per donar-li major resistència.


Torricó

Torreta de poca cabuda, amb espitlleres, que es construeix en els angles sortits de les fortificacions i serveix de redòs a un guaita o centinella.


Tou

Curvatura que pren una biga o una sotilada per excès de càrrega en el centre. / El buit de l'escala.


Tovot

Tova més gruixuda però més estreta que la tova corrent.


Traqueli

Coll de columna dòrica grega, part compresa entre el collarí i l'hipotraqueli.


Trencatou

Envà, post, puntal o travesser que serveix per a reforçar els sostres i altres elements.


Triangular

Dividir en triangles. / Disposar de peces d'una armadura  de manera que formin triangles. / Efectuar una triangulació; lligar per mitjà de triangles certs punts d'un terreny per aixacar-ne el pla o conèixer la seva  superfície.


Trifori

Conjunt de les finestres per les quals la galeria que circumda la nau principal d'una església per damunt els arcs de les naus laterals, té vista a l'interior.


Trissa

Corda prima amb què es lliguen les bastides.