Glosario


Glosario

Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

S

Sagetera

Obertura molt estreta practicada en un mur d'una antiga fortificació que servia, des d'ella, per a poder tirar sagetes a l'enemic.


Sapí

Fusta resionosa, molt usada en construcció per a fer portes i finestres, de la qual n'hi ha varietats.


Saranda

Garbell; instrument compost d'un bastiment rectangular amb una malla de filferro, que serveix per a porgar-hi grava, calç, arena i altres materials.


Sarcòfag

Sepulcre ornamentat amb escultures, baix-relleus, inscripcions, etc.


Sardinell

Sèrie de maons posats de cantell, de manera que es besin cara a cara, formant una vorada, un llindar, el coronament d'una paret, etc. / Marxapeu, llindar o escaló d'entrada a una habitació, especialment el que està fet de maons col·locats de cantell.


Sauló

Arena grossa i feixuga. / Terra arenosa. / Serradís de les peces de marès. / Pedreny maresenc per a fer voltes de forn.


Secreter

Nom que es dóna a un moble compost d'un tauler per escriure, una sèrie de calaixos i alguns departaments secrets per a guardar-hi documents, valors, etc.


Sedàs

Intrument compost d'un teixit de fils metàl·lics muntats en un cèrcol de fusta, que serveix per a passar guix o ciment i separar-ne les pedretes, grums o altres impureses.


Sobrestant

Encarregat de vigilar i dirigir el treball d'una colla de treballadors. / Funcionari d'Obres Públiques, amb categoria inferior als ajudants i superiors als capatassos.


Sotalada

Espai de terreny entre terrenys més alts.