Glosario


Glosario

Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

P

Païda

Disminunció del volum, especialment aquella que es produeix en un  terraplenat a causa del seu propi pes o per efecte de la pluja que la pitja. / Resseguda que fan els edificis poc temps després d'acabats, per una major compacitat dels materials causada pel pes d'uns sobre els altres.


Pal

Peça de fusta, de ciment armat o comopsta de perfils de ferro, dreta i llarga, de secció cilíndrica o quadrada, que es planta a terra per sostenir alguna cosa.


Palastre

Planxa de ferro o d'acer laminat que s'empra en la construcció d'armadures. / Cada una de les planxes que els paletes empren, col·locades de pla en terra, per a pastar-hi formigó, morter, etc.


Paletí

Paletó de forma forma llarguera i punta molt aguda, que serveix per a fer retorns o racons de motllures i altres treballs delicats.


Parament

Qualsevol de les dues cares d'una paret. / Qualsevol dels sis costats d'un mitjà o carreu quan es correspon a la cara o parament d'una paret.


Paredar

Fer paret; construïr les parets d'un edifici amb maons o amb pedres. / Tapar o massissar una obertura, convertint-la en paret.


Pastell

Peçó; tros de rajola, totxo, etc. que es talla de mida per a poder completar un treball. / Pedaç que es posa a una peça de fusta per adobar-la.


Patafi

Bunyol; cosa mal feta, esguerrada, que no ha sortit bé.


Pavès

Peça de vidre emmotlla de forma quadrada, rectagunlar o circular, que es col·loca en trspols, mitjanades i sostres per a deixar passar la calor.


Pinyonenc

Avellanat; terreny molt dur, conglomerat format per fragments de diverses roques.


Pròstil

Es diu del temple que tenia un pòrtic amb columnes només a la part anterior.