Glosario


Glosario

Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

H

Harmonia

Perfecta relació i proporcionalitat que existeix entre els distints elements que integren una obra d'art arquitectònica.


Hídria

Gerro de grans dimensions que es col·loca en certs llocs com a motiu decoratiu o per a tenir-hi plantes de flors.


Hipogeu

Construcció subterrània destinada a sepultura, generalment excavada en el vessant d'una munatnya.


Hipòstil

Es diu de l'edifici o gran sala que té el sotre sostingut per columnes.


Humitat

Qualitat d'humit; estat d'allò que és humit; aigua de què està impregnat un cos, una paret, un terrat, etc.