Glosario


Glosario

Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

G

Galàpat

Mulassa; cinta petita per a construir voltes.


Galgar

Donar a una peça la mida que pertoca, valent-se  de la galga. / Marcar una alineació paral·lela a una línia o tirada fixa, a distància determinada. / Donar a una peça el mateix gruix en tota la seva llargària.


Graella

Armadura feta de barres de ferro entrecreuades formant quadrícula que s'aplica en obres de formigó armat.


Gravera

Lloc o clot d'on treuen grava per a les obres de construcció.


Greca

Ornament geomètric consistent en una sanefa composta per un traç continu que forma angles rectes, o també per una sèria de traços que van intersectant-se cada dos consecutius, repetint constantment el mateix dibuix.


Guirlanda

La caiguda del teixit de joncs de l'envelat per damunt la cadorsa de la barraca valenciana.


Guixaire

Qui treballa en guix, fa sostres, cel-rasos i altres treballs amb aquest material.