Glosario


Glosario

Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

C

Cabiró

Tauló o bigueta de fusta, per a sostenir un sostre; especialment cada una de les que es col·loquen de través damunt les bigues que van d'encavallada a encavallada d'una teulada.


Cadeny

Obra de fàbrica, espècie de claveguera per a donar pas per davall d'una carretera a l'aigua de la cuneta.


Cala

Exploració, forat o rompiment que es fa a una paret per a reconèixer el seu gruix o la classe de material de què està  feta, o també el clot que s'obre just devora uns fonaments per a examinar el seu estat. / Clot que es fa a un terrent que s'ha d'edificar, per a conèixer la seva consistència o la fondària on es troba el fort.


Calat

Motiu decoratiu que hom troba en rosetons, balustrades, gelosies, etc. i que s'aconsegueix trepant o vogint la pedra o la fusta en què és realitza. Calado.


Calçària

Pedra viva que conté més d'un 50% de carbonat de calci, i que, cuita al foc, es converteix en calç.


Caoba

Fusta de color vermell fosc, dura i resistent, molt apreciada en ebenesteria.


Capçar

Posar la darrera filada ("encadenat") d'una paret divisòria o de tanca feta de pedres, que sol esser de forma diferent de les altres filades.


Capfoguer

Cadascun dels cavallets de ferro o pedres que es posen en una llar de foc o escalfapunxes per a sostenir els tions.


Catenària

Corba que forma una cadena, corda, etc., suspesa entre dos punts que no estàn situats en la mateixa vertical.


Caulicle

En el capitell corinti, cadascun dels vuit tanys, dos a cada cara, que surten del fullatge inferior, i dins els quals neixen les volutes i les hèlices.


Corbada

Revoltó; petita volta feta de guix, de rajola etc., entre biga i biga d'un sostre; cadascuna de les peces o revoltons prefabricats de formigó vibrat que, en la construcció de forjats de pis amb bihuetes de formigó armat, es col·loquen entre biga i biga per omplir els buits.