Sistemes de gestió energètica (Videoconferència) - M22001

Objectius

  • L'alumne adquirirà una visió general de com afrontar un Pla de Millora d'Eficiència Energètica. 
  • Entendre el plantejament bàsic d'un sistema de gestió energètica en l'operació d'un edifici: des de l'identificador dels principals consumidors d'energia fins al plantejament de mesures de conservació de l'energia amb les corresponents fonts de finançament.

Programa

  1. Implicacions de l'Eficiència Energètica en l'explotació d'un edifici.
  2. Com realitzar un Pla de Millora de l'Eficiència Energètica.
  3. Identificació dels principals consumidors d'energia en un edifici.
  4. Models de finançament per mesures d'estalvi energètic.
  5. Mesura i verificació dels estalvis.