Rehabilitació i sostenibilitat

Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d'edificis exis...

Càlculs senzills d'estructura per a obra de rehabilitac...

Llicències d'activitat (llicències ambiental ) - R17124

Màster en Rehabilitació en Edificació - R50111

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construcc...