Rehabilitació i sostenibilitat

Càlculs senzills d'estructura per a obra de rehabilitac...

Llicències d'activitat (llicències ambiental ) - VIDEO...

El llibre de l'edifici (Videoconferència) - R21007

ITE: la prediagnosi de façanes, mitgeres i patis (Video...

Projecte de rehabilitació de la casa de les aigües (Vid...

ITE: la prediagnosi de façanes, mitgeres i patis (Video...

El llibre de l'edifici (Videoconferència) - R21006

ITE: la prediagnosi de façanes, mitgeres i patis (Video...

El llibre de l'edifici (Videoconferència) - R21005

Estintolaments. Casos pràctics (Videoconferència) - R13...

Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d'edificis exis...

Llicències d'activitat (llicències ambiental ) - VIDEO...

El llibre de l'edific - R21004

Màster en Rehabilitació en Edificació - R50112

Càlculs senzills d'estructura per a obra de rehabilitac...

ITE: la prediagnosi de façanes, mitgeres i patis - web ...

Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d'edificis exis...

Intervencions dels ajuntaments en matèria d'edificis en...

Postgrau de Patologia i estudi estructural de construcc...

Preparació a proves d’oposició de tècnic mig. Matèria A...