Cursos de pruebas para la formación

Objetivos
Analitzar els nous apartats que haurà de contenir els documents referents a la rehabilitació per tal de complir amb les exigències del CTE. Aquest curs va adreçat a tècnics amb experiència en rehabilitació que es volen posar al dia de l'entrada en vigor del CTE.
Programa
  1. Descripció dels apartats necessaris que s’han de tenir en compte segons el CTE per a la realització d’un projecte, d’un informe o diagnosi en rehabilitació.
  2. Quan s’aplicarà el CTE en els projectes de Rehabilitació. Els documents bàsics i la seva aplicació
Tutor.
Gemma Muñoz. Arquitecte Tècnic i Arquitecte. Professora d'estructures del  Departament de Construccions Arquitectòniques II de la universitat UPC.
     
   © Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona Bon Pastor 5, 08021 Barcelona | Tel. 93 240 20 60