EXCEL NIVELL BÀSIC - MIG

OBJECTIU 

 • Adquirir els coneixements teòrics i pràctics de l’Excel nivell mig.  

PROGRAMA DEL CURS 

 1. Fòrmules.
 2. Funcions bàsiques.
 3. Funcions niuades.
 4. Crear sèries.
 5. Cercar i Substituir.
 6. Bloqueig de cel·les i Protecció de fulls.
 7. Enganxat especial.
 8. Format.
 9. Alineació.
 10. Format personalitzat.
 11. Treball amb dades.
 12. Treball amb plantilles.
 13. Fitxa Vista.
 14. Fitxa Disseny de Pàgina.
 15. Gràfics.
 16. Mini gràfics.

Durada: 10 hores

Dates i horari: 11 i 18 de maig i 1 de juny de 2018, de 16.30 a 20 h

EXCEL NIVELL BÀSIC - MIG

OBJECTIU 

 • Adquirir els coneixements teòrics i pràctics de l’Excel nivell mig.  

PROGRAMA DEL CURS 

 1. Fòrmules.
 2. Funcions bàsiques.
 3. Funcions niuades.
 4. Crear sèries.
 5. Cercar i Substituir.
 6. Bloqueig de cel·les i Protecció de fulls.
 7. Enganxat especial.
 8. Format.
 9. Alineació.
 10. Format personalitzat.
 11. Treball amb dades.
 12. Treball amb plantilles.
 13. Fitxa Vista.
 14. Fitxa Disseny de Pàgina.
 15. Gràfics.
 16. Mini gràfics.

Durada: 10 hores

Dates i horari: 11 i 18 de maig i 1 de juny de 2018, de 16.30 a 20 h

Presentació

El BIM (Building Information Modeling) es caracteritza pel treball col·laboratiu entre tots els agents del procés constructiu. 
Representa la implementació d'una metodologia col·laborativa de treball, una nova manera de treballar en el sector de la construcció i, en conseqüència, una nova oportunitat laboral pels tècnics que aportin coneixements i/o experiència en aquest àmbit.  
Caldrà definir les funcions i competències dels participants en un projecte BIM. 
En qualsevol cas, l'arquitecte tècnic pot adoptar una posició especialitzada a l'esquema d'un procés BIM, o bé, una funció més genèrica de control, supervisió i coordinació, com a BIM Manager. 
El Departament de Formació del CAATEEB és un dels pioners en la formació especialitzada en BIM a Barcelona.

Programa

Mòdul 1 – Temes Generals

 • Presentació. El BIM Manager. Conceptes bàsics. El procés BIM dins el BEP
 • Què vol dir treballar amb BIM? BIM en casos reals. Problemàtica del BIM
 • Programari BIM (Allplan, AECOsim, Archicad)
 • Introducció als usos BIM
 • El Facility Management
 • Tancament del model, del BEP, conclusions i posada en comú

Pràctic Temes Generals

 • Presentació del projecte. L'estructura del projecte original. Condicionants
 • Estudi de projecte; importar i vincular
 • Informació del projecte; unitats del projecte; ubicació (coordenades)
 • Nivells; reixetes; topografia; moviment de terres
 • Dynamo

Mòdul 2 – Arquitectura

 • Revit Architecture Bàsic

Pràctic Arquitectura

 • Descriptiu arquitectura; Envolvent
 • Envolvent; coberta
 • Tancaments i divisòries
 • Fusteria i serralleria
 • Circulacions (escales, rampes i ascensors)
 • Paviments; falç sostres
 • Detalls constructius
 • Mobiliari
 • Urbanització

Punt de Control

 • Gestió i anàlisi dels models d'arquitectura i estructura
 • Gestió i anàlisi dels models d'arquitectura, estructura i urbanització. Mètriques

Mòdul 3 – Estructures

 • Revit Structure Bàsic

Pràctic Estructures

 • Fonamentació; estructura vertical
 • Estructura vertical; estructura horitzontal

Mòdul 4 – Gestió

 • Gestió Revit Architecture Bàsic
 • Intercanvi de dades; visualitzadors; gestió de la informació; IFC
 • Navisworks, gestió del model, interferències
 • Navisworks, extracció de dades
 • Eines de comunicació. El model federat (links)
 • Coordinació 3D (Tekla, Navis, Solibri, Live)
 • Eines BIM en la Direcció d'Execució de l'obra, control de qualitat de l'obra, as-built
 • Eines BIM en la Seguretat i Salut de l'obra

Pràctic Gestió

 • Gestió de les interferències amb Navisworks
 • Generació de documentació (vistes, plànols, filtres i plantilles); navegador de projecte
 • Fases
 • El BEP, redacció del document
 • Resolució d'incidències en el model global
 • La planificació de l'obra. Simulació de l'execució de l'obra
 • Anàlisi de l'eficiència energètica en el model BIM

Punt de Control 

 • Gestió i anàlisi dels models estructurals. Mètriques

Mòdul 5 – Rehabilitació

 • Obtenció de dades; núvols de punts; estat actual i reformat
 • Fases i opcions de projecte

Mòdul 6 – Instal·lacions

 • Preparació del model per instal·lacions

Pràctic Instal·lacions 

 • Instal·lacions de clima
 • Instal·lacions de fontaneria i sanejament
 • Instal·lacions d'electricitat, telecomunicacions i dades
 • Instal·lacions de protecció d'incendis
 • Generació de documentació (vistes, plànols, filtres i plantilles); navegador de projecte

Punt de Control

 • Gestió i anàlisi dels models d'arquitectura, estructura, urbanització i instal·lacions. Interferències. Mètriques

Mòdul 7 – Amidaments

 • Extracció d'amidaments del model. Mètriques

Pràctic Amidaments

 • Extracció d'amidaments del model. Mètriques
     
   © Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona Bon Pastor 5, 08021 Barcelona | Tel. 93 240 20 60